" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, March 2, 2011

ၾသဝါဒထူး ပ်ိဳ့ဆံုးမစာ

မွတ္နားစိပ္ေလာ့၊ မအိပ္ရာေခ်၊ မေနရာအပ္၊ မရပ္ရာၿငား၊ မသြားရာမွတ္၊ မဝတ္ရာက်င္၊ မဆင္ရာမ်ား၊ မစားရာေၿမာက္၊ မေသာက္ရာမွဳ၊ အစုစုကို၊ ယခုေရွ႕ဖ်ား၊ ၿပန္ေလွ်ာက္ၾကားပိမ့္။

( မအိပ္ရာေခ် )
သံုးပါးရတနာ၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘြားမိဘ၊ စိုးရသခင္၊ ဂုဏ္အင္ၾကီးထူ၊ ကိုယ္တူရင္းရွည့္၊ၿဖစ္သည့္သူအား၊
ေၿခရင္းထား၍၊ ေပါ့စားလြယ္ကာ၊ မအိပ္ပါနွင့္၊ ဆည္းဆာေနဝင္၊ ဆဲဆဲတြင္၌၊ အိပ္ခ်င္ေသာ္လည္း၊ စိတ္ကိုတည္း၍၊ နည္းေစအိပ္ေမွာင္၊ ေနထြက္ေအာင္လွ်င္၊ ေရွာင္ေလလ်ဥ့္လ်ဥ့္၊ တစ္ညဥ့္သံုးခါ၊
နိဳးၾကားရာ၏၊ လက္ယာလက္ဝဲ၊ အိပ္ေနၿမဲေလာ့၊ ကြဲလြဲငံု႕တံု၊ ေမွာက္ခံုပက္လက္၊ မအိပ္စက္နွင့္၊
ကိုယ့္ထက္မူယူ၊ ၿမတ္သည့္သူကို၊ အတူႏႊဲယွက္၊ အိပ္ဖက္မေပါင္း၊ ေတာင္ေစာင္းအေနာက္၊ေၿမာက္သို႕တူရွဴ၊
ေခါင္းမမူရာ၊ ေရွ႕မ်က္နွာနွင့္၊ ေတာင္ညာစင္းစင္း၊ ေၿခရင္းမၿပဳ၊ ခုလုထစ္ခြင့္၊ နိမ့္ၿမင့္ေစာင္းေထာင္၊
မာေခါင္ေက်ာလြန္း၊ ၾကမ္းစြန္းဖ်ားနား၊ မိုးတားရံကာ၊ လြတ္ရာမွာလည္း၊ ေရွာင္ပါအိပ္ခင္း၊ လြတ္ရွင္းရွင္း။....

( မေနရာအပ္ )
အသက္အရြယ္၊ အႏြယ္အမ်ိဳး၊ အရိုးအရာ၊ ကိုယ့္ထက္သာသား၊ ဂုဏ္၀ါစံေၿမာက္၊ သူတို႕ေမွာက္ဝယ္၊
ေရွ႕ေနာက္စူးစူး၊ ၿမင့္ၿဖဴးေလညာ၊ နီးစြာေဝးလြန္း၊ မစြန္းေၿခာက္ၿပစ္၊ ခ်ပုဆစ္နွင့္၊ က်စ္လစ္လွေစ၊ တင္ပ်ဥ္ေခြ၍၊ လက္ေၿခကားယား၊ နံပါးရွည္ႏြဲ႕၊ ေစာင္းလွည့္ေနာက္ဖီ၊ အံုးမွီလက္ေထာက္၊ မတ္ေစာက္ေဆာင့္ေၾကာင္၊ ဒူးေထာင္လက္ဖြဲ႕၊ မထီမဲ့လွ်င္၊ မႏြဲ႕မကိုင္း၊ ခိုင္းတိုင္းက်ားတား၊ မၿပားမဝပ္၊
မေနအပ္ရွင့္။......

( မရပ္ရာၿငား )
မရပ္သင့္ရာ၊ ေရွာင္ခြင့္မွာမူ၊ ေလာကာဓိပၸ၊ ၿပည္မသခင္၊ ရွင္မိဖုရား၊ သားေတာ္သမီး၊ ဝန္ၾကီးဝန္ငယ္၊ မင္းႏြယ္စိုးေဆြ၊ ယွဥ္ေနနီးစပ္၊ ဆက္ကပ္ပြဲလမ္း၊ မင္းခမ္းေဆာင္ရြက္၊ စားခြက္စားေယာက္၊ အပါးေရာက္က၊
မေလွ်ာက္မပတ္၊ မတ္လတ္ရိုင္းစိုင္း၊ မကိုင္းမပ်ပ္၊ မတြားဝပ္ပဲ၊ မရပ္သင့္ေခ်၊ ရပ္မိေလက၊ မင္းဒဏ္က်၏၊
မိဘဆရာ၊ ပညာဂုဏ္ၿဖီး၊ သက္ၾကီးရြယ္လြန္၊ က်င့္မြန္မေဖာက္၊ ရဟန္းေမွာက္ဝယ္၊ ခ်စ္ေၾကာက္ၾကည္ညိဳ၊
အရိုအေသ၊ အေခ်အငံ၊ ညြတ္က်ိဳးႏြံမွ၊ အာသံမွတ္ၾကိဳး၊ ဆုၿပည့္ၿဖိဳးအံ့၊ မိုးတိုးမားတား၊ မၿပားမပ်ပ္၊ မဝပ္မကိုင္း၊ ခုိင္းတုိင္းၾကမ္းတမ္း၊ အမွန္းမသိ၊ ဒိ႒ိမူက်င့္၊ မရပ္သင့္သည္၊ ၿပစ္လြင့္လြတ္ကင္း၊
ၾကဥ္ေရွာင္ကြင္း။....

( မသြားရာအပ္ )
စိုးမင္းသခင္၊ အရွင္မိဘ၊ ေရွ႕သိုက်ေသာ္၊ ကုန္းကြတုပ္ပ်ပ္၊ ႏွိပ္ဝပ္ညြတ္ထိုင္၊ ေနာက္ယိုင္ေရွာင္ရွား၊
သြားမွဳလာမွဳ၊ ယဥ္နဳလွေစ၊ အေၿခၾကမ္းတမ္း၊ ေရွ႕မသန္းနွင့္၊ စိုးနန္းမင္းအိမ္၊ ဆိပ္ၿငိမ္စက္ေတာ္၊
ေခၚသည့္အခိုက္၊ တိုက္ရိုက္သူ႕နား၊ မၾကားေစလို၊ ထိမ္ဝွက္သို၍၊ ေၿပာဆိုသည့္ခိုက္၊ ထိုက္လိုက္ခ်ီးေၿမွာက္၊
စားေသာက္ဖြယ္ေရး၊ တည္ေကြ်းသည့္ခိုက္၊ မွားမိုက္ေက်းကြ်န္၊ အၿပစ္၀န္ႏွင့္၊ ဒဏ္ရွိသူအား၊ ထားသည့္ရပ္ေၿမ၊ ဖုတ္တေစၦနွင့္၊ ကင္းေၿမြထူထဲ၊ က်ားရဲသစ္ရူး၊ ဘီလူးရွိရပ္၊ ေပၚလွ်ပ္ေကာက္က်စ္၊
မူညစ္သြမ္းဆိုး၊ သူခိုးဖမ္းရာ၊ ကႏၱာရေတာ၊ ၿမစ္ေၾကာနစ္က်ယ္၊ ပင္လယ္သမုဒ္၊ သတ္ပုတ္တြန္းလွန္၊
ခိုက္ရန္ေတြ႕ပြဲ၊ ၿငင္းခံုဆဲနွင့္၊ ေသာင္းသဲစည္ပင္၊ ပြဲသဘင္သို႕၊ သြားခ်င္မွဳသာ၊ မသြားရာတည့္၊
ၾကမ္းမွာေၿခနင္း၊ မၿပင္းညံသက္၊ လြန္ၿဖည္းညက္ေစ၊ ညဥ့္နက္ေမွာင္မည္း၊ တေယာက္ထည္းလည္း၊
တင့္ရည္းေပါ့သြပ္၊ မသြားအပ္သည္၊ ၾကပ္ၾကပ္ဝမ္းတြင္း၊ မွတ္သြတ္သြင္း။........

( မဝတ္ရာက်င္ )
ေရွာင္ပါေစခ်င္၊ အ၀တ္တြင္လည္း၊ မစင္မၾကယ္၊ ရြံဖြယ္စက္ဆုပ္၊ မည္းပုပ္မြဲၿပာ၊ စာမေခ်ေသး၊
ဖြပ္ေဆးမေလွ်ာ္၊ညွီေစာ္ေၿမွးသမ္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ၿပတ္၊ ညွိဳးညစ္ပတ္က၊ မဝတ္ေလရာ၊ ဥစၥာေရႊေငြ၊
ဆန္ေရစပါး၊ ကြ်ဲႏြားယာလယ္၊ လိုမယ္မတ၊ စိတ္တိုင္းက်လ်က္၊ ၾကြယ္ဝၿပည့္စံု၊ ကုံလင္းကစား၊ စိုးမင္းလားသို႕၊ ေသာက္စားသမွဳ၊ ဝတ္တုမမူ၊ ေရွ႕ရွဳေနာက္ခ်င့္၊ ကိုယ္နွင့္အင္တန္၊ သင္ေအာင္ဖန္၍၊
ခန္႕ရန္ေတာ္ရာ၊ ေကာင္းၿမတ္ပါလည္း၊ စိတ္မွာခ်င္ခ်င္၊ မရွိလွ်င္မူ၊ မဆင္ဝတ္သင့္၊ မိုးၿမင့္ကဲက်ဴး၊
ဝတ္ထူးစားဆန္း၊ မြင့္လန္းေရာင္ဝါ၊ ယဥ္ေက်းစြာကို၊ ခ်ိန္ခါမဲ့ပဲ၊ မဝတ္လဲနွင့္၊ တြဲလြဲမ်ားလ်ား၊ ဖားရားေၿမထိ၊
ေရွ႕ၿငိေနာက္က်၊ ေၿခခ်ဖဝါး၊ နင္းသြားမသာ၊ ဝါဝါကားကား၊ ၾကြားၾကြားဝင့္ဝင့္၊ ဝတ္သၿဖင့္လည္း၊
မတင့္တယ္ရာ၊ ဓမၼတာလွ်င္၊ လွမ္းသာၾကြလြယ္၊ ညာဘယ္ေနာက္ေရွ႕၊ ညီေစ့လ်ဥ့္လ်ဥ့္၊ မယဥ့္မေတာင္း၊
ဆင္ဝတ္ေကာင္းသည့္၊ က်ိဳးေၾကာင္းၿပစ္ကင္း၊ ေၿမွာ္ရွဳတင္း။......

( မဆင္ရာမ်ား )
တန္ဆာပလာ၊ ဆင္ဖြယ္မွာလည္း၊ ရတနာေရႊေငြ၊ လြန္ၿမတ္ေစေလာ့၊ အေနဆုတ္ယုတ္၊ ခါမဟုတ္က၊
ေဖာ္ထုတ္ၿပဳၿပင္၊ မဆင္ယင္နွင့္၊ ဆံက်င္ဆံထိုး၊ ခါးၾကိဳးဥိးေစာက္၊ လယ္ေကာက္လက္ၾကပ္၊ လက္စြပ္နားပန္၊ ပန္းမာလ္ေၿခက်င္း၊ ေရွာင္ကြင္းလည္မွာ၊ ဆင္တန္ဆာလည္း၊ ကာလာေဒသ၊ ေန့ညမွတ္ၾကိဳး၊ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ အရြယ္အသက္၊ ခ်င့္တြက္ယုတ္ၿမတ္၊ ဆင္ယင္တတ္မွ၊
ဆင္ဝတ္သ၍၊ သူ႕စိတ္ေတြ႕၏။.....

( မစားရာေၿမာက္ )
ညဥ့္ေန႕မၿခား၊ မစားရာေၿမာက္၊ စားခင္းမွာတံု၊ ရသာေထြၿပား၊ ၿမိန္ၿမတ္ၿငားလည္း၊ စားမၾကဴးရာ၊
ပူဆာစပ္ငန္၊ ခ်ဥ္ဖန္ခ်ိဳခါး၊ ေထြေထြစားလည္း၊ သံုးပါးဥတု၊ ေၿမွာ္ရမ္းရွဳေလာ့၊ မွီခုတေစာင္း၊ အိပ္ေလ်ာင္းဝပ္စင္း၊ ေၿခဆင္းေပါင္ေထာင္၊ ေဆာင့္ေၾကာင္မတ္ေစာက္၊ ေတာင္ေၿမာက္ၾကည့္ကြက္၊
ရပ္လ်က္သြားလ်က္၊ နွစ္ဘက္ပါးနား၊ အံေစာင္ဝါး၍၊ မစားေလသင့္၊ ေကာ္လႊင့္ေဝွ႕ဟန္၊ ေက်ာက္ကန္ပုတ္ခတ္၊ ကိုက္ခဲတတ္သည့္၊ သတၱဝါသား၊ မထြားမဆူ၊ သိုးအူပုပ္ေလွာင္၊ ညွီေဟာင္သမွ်၊
မစားရသည္၊ ေန႕ညမကင္း၊ ၾကည္ေရွာင္မင္း။..........

( မေသာက္ရာမွဳ )
မေသာက္အပ္ေထြ၊ ေရွာင္ပါေလေလာ့၊ ေမရယငါး၊ သူရာငါးနွင့္၊ ပိုးမႊားေလာက္က်ိ၊ ၿမဴတိေနာက္ထင္၊ သန့္စင္မၾကည္၊ ေရကိုသည္လည္း၊ ခ်ဳပ္ဆည္းအာသာ၊ မေသာက္ရာတည့္၊ ဘယ္ညာလႊဲလက္၊ ေရခြက္ဖလား၊ လက္ဝါးေၿပာင္းၿပန္၊ ကိုင္ဟန္လွန္ေမွာက္၊ မေသာက္ၿပန္ရာ၊ ဟင္းမွာေရထုတ္၊ ဟင္းရွဳတ္ေရကို၊ မမ်ိဳေလထိုက္၊ မက်ိဳက္ေလအပ္၊ သတိၾကပ္ေလာ့၊ ရွစ္ရပ္ေဖ်ာ္ရည္၊ ဆီၾကည္ေထာပတ္၊
ၿမိန္မြန္ၿမတ္လည္း၊ ၾကိဳက္တတ္ေသာအား၊ လွ်ာကိုတား၍၊ မမ်ားေစရ၊ သင့္ရံုမွ်သာ၊ ေသာက္ေလရာ၏၊
စာနာခန္႕ခ်ိ၊ မ်က္စိအက်င့္၊ ဝမ္းအခ်င့္ဟု၊ ယခင့္ေဝါဟာ၊ ထင္ရွားစြာႏွင့္၊ သူရာေသာက္ဝယ္၊
ၿပစ္ေၿခာက္သြယ္ကား၊ လိုမယ္မရ၊ ရွိမွ်ဥစၥာ၊ ေပ်ာက္တတ္စြာ၏၊ နွဳတ္သာလက္လြန္၊ ရန္လည္းခုိက္ထိ၊
ပြါးတတ္ဘိ၏၊ မ်က္စိသီေဝ၊ လက္ေၿခတုန္ယင္၊ မဝင္ဝမ္းတြင္း၊ ထမင္းမစား၊ ေရာဂါမ်ား၏၊
ၿပစ္သားစင္စင္၊ လူရွင္ကဲ့ရဲ႕၊ သတင္းမဲ့၏၊ ရွက္ဖြဲ႕အရာ၊ ေက်ာက္ခင္းမွာလည္း၊ အဂၤါကိုယ္လံုး၊ မဖံုးလႊမ္းနိုင္၊
စြဲကိုင္က်ိဳးၿပစ္၊ စိစစ္မၿမင္၊ ဆင္ၿခင္မရွိ၊ သတိပညာ၊ ေလ်ာ့ညံ့ရာသည္၊ မၾကာလက္ငင္း၊ မ်က္ေမွာက္တြင္း။..


မ်က္ေရွ႕သက္ေသမ်ား.........
ေစ့ေရေစ့ေရ၊ ၿဖစ္ဘူးေထြကို၊ သက္ေသတံဆိပ္၊ ပံုခတ္နွိပ္အံ့၊ မအိပ္သီးေစာက္၊ ေတာဆင္ေပါက္နွင့္၊
မိုးေသာက္ၾကက္တင္၊ ေနဝင္ေကာက္လွန္း၊ ဥဒါန္းၿဖစ္ေလ၊ ဆရာေစသား၊ ထင္းေခြတပည့္၊ အိပ္က်ဳးသည့္ေၾကာင့္၊ မၿပည့္လိုအင္၊ မ်က္စိပင္တည့္၊ မၿမင္မဲြေတ၊ ဆံုးဘူးေခ်၏၊ တစ္ေထြစံတည္၊
လွည္းကုန္သည္ဝယ္၊ ေရွးတည္သမား၊ အအိပ္မ်ား၍၊ လွည္းသားအားလံုး၊ ေရငတ္ထံုးလည္း၊ ယူက်ံဳးဖြယ္သာ၊ အေနမွာကား၊ ရတနာစီခက္၊ ေနရာထက္ဝယ္၊ တက္သက္ေနမိ၊ ပညာရွိလ်က္၊
သတိယြင္းလပ္၊ မင္းဒဏ္ၾကပ္၏၊ မရပ္ရာဘိ၊ ရပ္မွားမိသည့္၊ ဘူရိဒတ္ဝယ္၊ အလမၸါယ္သည္၊ ဆိပ္စြယ္ထိလႊမ္း၊ လူရည္ႏြမ္း၏၊ ထုတ္သမ္းခရီး၊ မသြားဆီး၍၊ ပ်က္စီးတိမ္ၿမဳပ္၊ ခႏၶာခ်ဳပ္သည္၊
တရုပ္ေၿပးမင္း၊ တိမ္နင္းပ်ံသန္း၊ ရွင္ကန္းမလင္၊ ပံုၿပင္ထူရွည့္၊ ၿပည့္တန္ဆာထံ၊ ဆြမ္းရပ္ခံသည္၊
ရွင္ပ်ံတို႕မွ၊ စ်ာန္ေလွ်ာက်၏၊ စံပအဝတ္၊ ယြင္းမွားခြ်တ္သည့္၊ ဒြတၱေပါင္မင္း၊ ဆင္ၿခင္းမရာ၊ နႏၱာသူရိယ၊
ေပ်ာက္ပဆံုးပါး၊ စားစရာမွာ၊ မနဴဟာနွင့္၊ ဇူဇကာပုဏၰား၊ ဆင္သားစားေခြး၊ ေသာက္မွားေရးမူ၊
သူေဌးၾကိးသား၊ သားစားၿပည့္ရွင္၊ တပင္ေရႊထီး၊ ထံုးစံမွီး၍၊ ပ်က္စီးသည့္ေဘး၊ ေဝးကေမွ်ာ္ၿမင္၊
ေရွာင္ေစခ်င္သည္၊ ဆံၿမွင္ၿမဴညွင္း၊ မလစ္ဟင္း။..................

( စိႏၱေက်ာ္သူ ဦးၾသ )
နတ္ဆိုးဘေလာ့မွ တဆင့္ေဖာ္ၿပပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment