" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, March 1, 2011

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္း ဒို႔လမ္းေၿမ (ေတးထပ္)

ကမၻာတြင္ ေခါင္ေဆာင္တစ္ပါး
သတင္းေတာက္ၾကြား ဂုဏ္ထည္ဝါ
မေၾကာက္တရား ယံုၾကည္စြာရယ္
မၿဖဳန္သည္သာ ရန္စြယ္မ်ား
ၿမန္ၿပည္တလႊား ဒီမိုကေရစီကိုကြယ္
အပီေရးမည္ ခိုင္တဲ့ စိတ္ထား။

ဇာတိမာန္ဝင့္ ၿပည္ခ်စ္သူ
ဤဇမၺဴ လွ်မ္းရွိန္
စမ္းမမွိန္ လြန္ထင္ရွား
ကမၻာတလႊား ဒီမိုကေရစီ
ၿမန္ၿပည္တြင္ လႊမ္းေစဖို႔
ၿမန္မာ့အစြမ္း ၿပၾကစုိ႔ေနာ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္လံေတာ္
ခုခ်ိန္ေသာ္ လႊင့္ရန္ေရာက္ၿပီမို႔
ဇြဲမာန္ေလွာက္ လုလႅခိုင္ၾကည္
မုခ်ေအာင္မည္
ခါေတာ္ၿမတ္ ခြင့္ခါၾကံဳလွ်င္
ပြဲသိမ္းၿပီ မွတ္ၾကစုိ႔ေလး။
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္း ဒို႔လမ္းေၿမမွာ
တင့္ဆန္းေဝဆာ ဖူးပြင့္မွာေပါ့ေလး)
(ဒို႔မွန္းတဲ့ ဒို႔နန္းရေဝသာ
ဒို႔လွမ္းေသြမကြာ ခ်ီတက္ၾကပါစို႔ေလး။)

(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
၀၁-၀၃-၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment