" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, March 13, 2011

ေလာကနီတိ 6

ဖုန္းေတာင္းယာစကာမ်ားအဖို႕ ေန႕ေရာညပါ အိပ္စက္ၾကေစကာမူ ၊

သာမန္ ရပ္သူရြာသားမ်ား အဖို႕ ညဥ့္သံုးယာမ္စလံုး အိပ္စက္ၾကေစကာမူ၊

မွဴးမတ္ ပညာရွိမ်ားသည္ကား ညဥ့္သံုးယာမ္တြင္ ႏွစ္ယာမ္သာလွ်င္ အိပ္စက္ရာ၏၊

ျပည့္ရွင္မင္းသည္ကား ညဥ့္သံုးယာမ္တြင္ တစ္ယာမ္သာလွ်င္ အိပ္စက္ရာ၏

Though beggars sleep day and night,

The commons sleep the entire night,

The ministers and the wise may sleep two watches,

And the king but one.

ပစၥည္း ဥစၥာၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူလည္း မရွိေသာ၊

အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ပညာရွိသူလည္း မရွိေသာ၊

အုပ္စုိးသူမင္းအစိုးရလည္းမရွိေသာ၊

ျမစ္ေၾကာင္းကန္ေခ်ာင္းလည္းမရွိေသာ၊

ေဆး၀ါးသမားလည္းမရွိေသာ၊

ဤအရပ္ေဒသမ်ိဳးတြင္ တစ္ေန႕တစ္ရက္မွ် အေျခခ်မေနအပ္။

One should not live even a day in a place-

Without the wealthy,

Without the learned,

Without government,

Without rivers,

Without medicines and physicians.

ျမတ္ႏိုးသူမရွိေသာ အရပ္၊

ခ်စ္ခင္သူမရွိေသာအရပ္၊

အေဆြခင္ပြန္းမရွိေသာအရပ္၊

အတတ္ပညာ သင္ၾကားေပးသူ မရွိေသာအရပ္၊

ထိုအရပ္မ်ိဳး၌ တစ္ေန႕တစ္ရက္မွ် မေနအပ္။

One should not stay even a day in a place.

Without person adored,

Without person attached,

Without relative,

Without teacher.

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...

No comments:

Post a Comment