" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, January 12, 2011

လက္သစ္ေတာင္တာဆံုးမစာ 1

၁။ အစ္ကိုၾကီးအား၊ ညီငယ္မ်ားလည္း၊ စကားႏွတ္ဆက္၊ ဖက္၍မဆို၊ ရုိေသလွေစ၊ ကိုၾကီးအစ္မ၊ သည္ႏွစ္ဝကို၊ မိဘကဲ့သို႔၊ မွတ္ပါေလ။

၂။ေဆြၾကီးမ်ိဳးၾကီး၊ အဘၾကီးႏွင့္၊ ဦးရီးသားခ်င္း၊ ဘေထြးရင္းက၊ ဟူသမွ်ကို၊ ဂုဏဝုၮ၊ ပစာယန၊ စိတ္ကသိေစ၊ ၿပစ္မွားမိက၊ မသင့္ေခ်။

၃။ ေပါက္ေဖၚသားခ်င္း၊ တစ္ဝမ္းတြင္းမွ၊ အရင္းအႏွစ္၊ ေဖြစိစစ္၍၊ အၿပစ္စုပံု၊ မၿခားထုံသည္၊ အူတုံၿဖစ္က၊ ခ်စ္ၾကေလ။

၄။ ေသတူရွင္ဘက္၊ ေဆာင္ရြက္မကင္း၊ အခ်င္းခ်င္းတြင္၊ အခင္းၾကီးငယ္၊ ရွိခါဝယ္လည္း၊ မဖြယ္မေသြ၊ ညီညာကုန္း၍၊ ရုန္းၾကေလ။

၅။ တစ္ေယာက္စကား၊ တစ္ေယာက္နားမွာ၊ မခါးရေအာင္၊ သတိေဆာင္၍၊ ေမာင္တို႔ဆိုေလ၊ ပ်ားသကာသို႔၊ ခ်ိဳလွေစ။

၆။မေတြ႔ခိုက္ရန္၊ မက်ဴးလြန္ႏွင့္၊ မ်က္မာန္ေဒါသ၊ မထြက္ရေအာင္၊ မာန္မာနကို၊ ခ်ဳပ္ၾကေလ။

၇။ ေသႏွင့္အရက္၊ စီးပြားဖ်က္ကို၊ တစ္စက္ကယ္မွ်၊ မေသာက္ၾကႏွင့္၊ ေရွာင္ၾကပါေလ၊ ရွင္ေတာ္ေဟာသည့္၊ အဆိပ္ေရ။

၈။ ကိုယ္ႏွင့္လည္းစာ၊ သတၱဝါကို၊ ၾကင္နာလွေစ၊ သူ႔အသက္ကို၊ ခ်စ္ပါေလ။

၉။ သူ႔ကိုမမွား၊ မလွည့္စားႏွင့္၊ စကားစမည္၊ ၿမြက္သည္စစ၊ ေၿပာသမွ်ကို၊ မွန္လွေစ။

၁၀။ အပါယ္ေလးပါး၊ လားမည့္အေၾကာင္း၊ မေကာင္းမွဳမွ၊ စပ္သမွ်ကို၊ ေရွာင္ၾကပါေလ၊ ေသခါထုတ္ေခ်ာက္၊ ငရဲေရာက္မည္၊ ရြံေၾကာက္ေစ။

သ်ွင္မဟာရဌသာရ (ၿမန္မာ ၈၃၀-၈၉၂)

ဆက္ရန္ရွိေသးသည္

No comments:

Post a Comment