" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, January 27, 2011

ဗုဒၶျမတ္စြာ ေလာင္းလ်ာတုန္းက

ဗုဒၶျမတ္စြာ ေလာင္းလ်ာတုန္းက

ေနာက္ဆုံးအထိ ပါရမီ

လူနတ္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာေရးမုိ႔

အသက္ေပးလုိ႔ စြန္႔ခဲ့သည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာတြက္ေတာ့

ငါပါအသက္ဆုံးေစမည္

စိတ္မပ်က္ေပါင္ ခုလုိေတြးလုိ႔

ကုသို္လ္ေရးမုိ႔ ႀကိဳးစားမည္။

(ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာနိဒါန္း မွ။)
မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္

No comments:

Post a Comment