" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, January 30, 2011

ႏွမကေမာင္ကုိ ဆုံးမခန္း

၄။ “ဤသို႕သာယာ’၊ ပ်ားသကာလည္း၊ ပမာမမ်ွ၊ ခ်စ္ႏွမက၊ ေမာင္လွကိုသာ၊ လူေရးရာ၌၊ လိမၼာေစလို၊ တစ္ဖန္ဆို၍၊ နားခ်ဴိေမာင္လွ၊ ေမြးဘမ်က္စိ၊ ေမြးမိမ်က္ေတာင္၊ ႏွမေမာင္၊ ေမာင္ငယ္ရင္ေသြး၊ နာဘိေသးေလာ့၊ ‘ေရွးသေရာအခါ၊ ျပည္ဗာရာဝယ္၊ ကုေဋၾကြယ္သား၊ သူေဌးအားလ်ွင္၊ သားတေယာက္ျဖစ္၊ ခ်စ္၍တေစ၊ အိမ္မွေန၍၊ စာေပမက်၊ မိဘစုေတ၊ ခႏၶာေရြ႕ေသာ္ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ဘယ္မွာ၊ မသိပါျငား၊ သူေဌးသားသည္၊ သိုထားမတတ္၊ အရပ္ရပ္၌၊ ႏံွအပ္ဥစၥာ၊ ရွိသည္ငွာကို၊ မ်ားစြာက်ြန္ေပါင္း၊ မေကာင္းခုိးသူ၊ ယူ၍ေျပးေရွာင္း၊ အိမ္ကိုေရာင္း၍၊ ေထာင္းေထာင္းေက်လ်က္၊ ခြက္လက္စဲြကာ၊ ေတာင္းစားပါလည္း၊ နင္သာလူမုိက္၊ ဒုစရုိက္ဟု၊ ရုိက္ပုတ္ လိုက္ၾက၊ ရြာမွထြက္ေလ၊ ေတာမွာေသသည္။” ။”ေကာင္ေသလင္းတ က်၏တည္း”။


အတုလဆရာေတာ္ ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ ဦးဥာဏ
(ၿမန္မာ ၁၀၈၆- ၁၁၂၄)

No comments:

Post a Comment