" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, January 25, 2011

စာသင္သားဆုံးမစာ

(၁) သုေဏယ် = နာၾကားရာ၏။
(၂) စိေႏၱယ် = ၾကံစည္ရာ၏။
(၃) ပုေစၦယ် = ေမးၿမန္းရာ၏။
(၄) ဘာေသယ် = ေၿပာဆိုရာ၏။
(၅) ဝိစာေရယ် = စူးစမ္းဆင္ၿခင္ရာ၏။
(၆) လိေခယ် = ေရးမွတ္ရာ။
(၇) သိေကၡယ် = ေလ့က်င့္(သင္ၾကား)ရာ၏။
(၈) ဓာေရယ် = ႏွဳတ္ငုံေဆာင္ရာ၏။

“သုစိပုဘာ၊ဝိလိသိဓာ” ၊ အကၡရာစြဲသုံး၊ ဤရွစ္လုံးကို၊ သီကုံးပန္းသြင္၊ ေန႔တိုင္းဆင္ေလာ့၊ စာသင္ပ်ိဳနဳ၊ အေၿခၿပဳတို႔၊ ဥဇုဘူတ၊ လံု႔လၿပင္းစြာ၊ သူ႔ထက္ငါဟု၊ ႏွတ္မွာရြရြ၊ ၾကိဳးပမ္းကလ်ွင္၊ သိပၸေက်းဇူး၊ အထူးသိၿမင္၊ ပညာရွင္ဟု၊ မထင္မေပၚ၊ မေက်ာေစာဘဲ၊ တီမွာလြဲအံ့၊ အရဲၾကိဳးကုတ္၊ ၾကက္ရဲစုတ္သို႔၊ အားထုတ္ခုံမင္၊ မသင္မအံ၊ မၾကံမေမး၊ ေဆြးေႏြးေရာေႏွာ၊ ေၿပာေဟာမဲ့ေထြ၊ ေပခ်ပ္ေရၿဖင့္၊ ကုန္ေစဆန္းသာ၊ သင္ေခ်ပါလည္း၊ ဘယ္မွာဂုဏ္ရွင္၊ ေက်ာ္ေစာထင္ခ်ိမ့္၊ စာသင္ဟူက၊ က်မ္းထိုမွ်ကို၊ ေတြ႔ကမေရွာင္၊ ေၾကာင္ပုစြန္စား၊ ကၽြတ္ကၽြတ္ဝါးသို႔၊ လႊသြားပမာ၊ ေက်ာက္ထက္စာသို႔၊ လိုရာရေအာင္၊ ၾကံေဆာင္ေလ့က်က္၊ အနက္ဓိပၸါယ္၊ ႏွတ္ဝယ္ရြရြ၊ ထားေခ်မွတည့္၊ တစေပၚလွ်င္၊ ခ်ည္စငင္သို႔၊ သဘင္ပြဲေမွာက္၊ ဆိုေရးေရာက္က၊ လန္႔ေၾကာက္မရွိ၊ သတိၿမဲခိုင္၊ ေက်ာက္တိုင္ပမာ၊ ေကသရာသို႔၊ ရြံ႕ရွာမဲ့လွ်င္း၊ ဆိုခင္းနည္းနာ၊ အၿဖာၿဖာကို၊ မၾကာႏွတ္ေလွ်ာက္၊ ခန္႔ခ်င့္ေထာက္ေလာ့၊ အံ့ေလာက္ဖြယ္သာ၊ ဂါထာပါဌ္သား၊ စကားဝိုက္လည္၊ စဥ္ရွည္ေရွးတီး၊ စကားၾကီးက၊ စသည္ထိုထို၊ ဝိၿဂိဳဟ္ဝစနတ္၊ ဓာတ္ရပစၥည္း၊ ထုံးနည္းပမာ၊ ဂါထာဆန္းဂုိဏ္း၊ ကရိုဏ္းဌာန္စစ္၊ ဖြင့္လွစ္ဋီကာ၊ အဌကထာပါဠိ၊ ေအာက္ထက္ညွိ၍၊ ကဝိလကၡဏာ၊ အၿဖာၿဖာကို၊ ေသခ်ာဆည္းဆ၊ ဆိုဝံ့ကလွ်င္၊ ဘဝဤတြင္၊ ခုမ်က္ၿမင္လည္း၊ မထင္ဘယ္မွာ၊ ရွိဘိရာအံ့၊ သံသရာလည္း၊ ပမာကဲလြန္၊ အဆုံးစြန္မူ၊ ညီမြန္တုလြတ္၊ သုံးလူနတ္ဝယ္။ “အကၽြတ္ဘယ္မွာ ေဝးေတာ့မည္။”။

သ်ွင္မဟာရဌသာရ (ၿမန္မာ-၈၃၀-၈၉၂)

မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါဆုံးမစာကိုေလ့လာၿခင္းၿဖင့္ ေရွးေဟာင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာေရးအေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာေရးသုေတသနအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း သိနိုင္ပါသည္။
(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)။

No comments:

Post a Comment