" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, January 12, 2011

သာဓုသံေၿခြ ေမတၱာေဝနိုင္ၾကပါေစ။

ေလာဘေဒါသ ေမာဟထူေၿပာ
ကိေလေတာဝယ္ နစ္ေမ်ာေပေသာ
အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ေလာကလူသား
ထိုသူမ်ားကား ေဝဒနာႏွင့္ တဏွာၾကားမွာ
ဗ်ာမ်ားစြာလ်ွင္ လွည့္ဖ်ားေကာက္က်စ္
လိမ္လည္ညစ္တတ္ စိတ္ဓာတ္ယုတ္မာ
သိကၡာကင္းမဲ့ ကဲ့ရဲ႕ရွဳတ္ခ်။
ရွဳတ္ခ်လိုလွ်င္ အၿပစ္ၿမင္ၾက
အၿပစ္တင္လွ်င္ အထင္ေသးလ်က္
တံေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ေမွာက္ခုံ
ဒုကၡစံု၍ တေန႔ေန႔တြင္
အသြင္တူစြာ လူယုတ္မာႏွင့္
နီးစြာေပါင္းသင္း ၿပဳလုပ္ၿခင္းေၾကာင့္
ခုေရာေနာင္ပါ အမွားသံသရာ
ပြားရန္သာတည္း။
သို႔တည္းအတြက္ ညဥ္႔နံနက္လွ်င္
အလွယိုဖိတ္ ေမတၱာစိတ္ၿဖင့္
ၾကမ္းစိတ္ေတြေဝး စိတ္ယဥ္ေက်းေအာင္
ေကာင္းသည့္အတိတ္ ေကာင္းနိမိတ္ၿဖင့္
ေကာင္းစိတ္ကိုေဆာင္ ဤလူ႔ေဘာင္၌
ၿငိမ္းေအာင္လည္းေန ေအးေအာင္ေနလ်က္
အေမွာင္မွ အလင္းဘက္သို႔
သစၥာမပ်က္ ေန႔စဥ္ဆက္နိုင္ၾကပါေစ။
သာဓုသံေၿခြ ေမတၱာေဝနိုင္ၾကပါေစ။
ေမ့သားလွ (ဇလဂၢ)
၁၃-၁-၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment