" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, January 10, 2011

တိေလာကဟုဆုံးမစာ 4

*၃၅။ ပစၥဳပၸႏၷ၊ ခုဘဝ၊ ေနရ ကိုယ္ထီးသာ။

၃၆။ ပညာမရ၊ လွ်ပ္ေပၚလွ၊ သူမ်ားေနာက္လိုက္သာ။

၃၇။ ေနာက္လိုက္ဝန္ထမ္း၊ လူညစ္ႏြမ္း၊ ဝမ္းမွ်မဝပါ။

၃၈။ မ်က္ႏွာညွိဳးပါး၊ လူ႔ငႏြား၊ အမ်ားေစစားရာ။

၃၉။ ေစစားေလေလ၊ ပိုးမေသ၊ ေၿခႏွင့္ေက်ာက္စရာ။

၄၀။ ေၿခေက်ာက္ပါးတီး၊ လူမိုက္ၾကီး၊ ႏွဳတ္သီးတစာစာ။

၄၁။ ဘယ္ငွာကိုမွ်၊ စြဲမရ၊ တလႅရြံဖြယ္သာ။

၄၂။ ဝတ္ရာေတာင့္တ၊ ဝမ္းမဝ၊ ေခ်းရသူ႔ဥစၥာ။

၄၃။ ရခါေသာ္ကား၊ င-ေတာင္းစား၊ ေရွာင္ရွားေနေလပါ။

၄၄။ ေတာမွာပုန္းေအာင္း၊ မိုးေလေခါင္း၊ ေၿပာင္းေရြ႕ရပ္ေဝးစြာ။

၄၅။ ရပ္ရြာတစ္ပါး၊ ေရာက္တုံၿငား၊ လားလားမလုပ္ပါ။

၄၆။ ပမာသြင္သြင္၊ ေတြ႔ေလၿမင္၊ ကိုင္ငင္ထိုးတြန္းကာ။

၄၇။ ၾကင္နာရိပြတ္၊ တလ်ပ္လ်ပ္၊ ရက္ၿပတ္ငတ္တို႔ပါ။

၄၈။ ရွာေဖြေခ်းငွား၊ မရၿငား၊ သြား၍ခိုးေလပါ။

၄၉။ ခိုးခါမိေလ၊ ထိုးခုတ္ေလ၊ က်ေလအပါယ္ရြာ။

၅၀။ ဤစာေရႊက်မ္း၊ ဆုံးမခန္း၊ ရဟန္းလူရွင္၊ လြန္ၾကည္လင္၊ ထင္လိမ့္ယခုခါ။

၅၁။ ဝါယာလုံ႕လ၊ ၾကိဳးပမ္းက၊ ရလိမ့္ဥဏ္ပညာ။

၅၂။ လိမၼာသိတတ္၊ ေလာကဓာတ္၊ တတ္လိမ့္မ်ားဂုဏ္အင္။

၅၃။ သိၿမင္က်မ္းဂန္၊ သူထက္လြန္၊ ဂုဏ္မြန္အမ်ားထင္။

၅၄။ ရွင္လူအမ်ား၊ လြန္ခန္႔ၿငား၊ သိၾကားနတ္အသြင္။

၅၅။ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း၊ ပြင့္သစ္ပန္း၊ မႏြမ္းမ်က္ႏွာၿမင္။

၅၆။ ၿမင္ၿမင္သမွ်၊ ၾကည္ညိုၾက၊ သိပၸဂုဏ္ၿမတ္ရွင္။

၅၇။ လိုအင္ၿပည့္စုံ၊ ေရာက္လာပုံ၊ ဂုဏ္ေၾကာင့္လြန္ေပၚထင္။

၅၈။ ရပ္ခြင္တစ္ပါး၊ ေၿပာင္းလဲသြား၊ ဖိုးမ်ားေက်ာက္အသြင္။

၅၉။ ေကာင္းကင္မိုးဝ၊ ေရာင္ထြန္းပ၊ လၿပည့္ဝန္းအသြင္။


သ်ွင္မဟာသီလဝံသ (ၿမန္မာ ၈၁၅-၈၈၀)

No comments:

Post a Comment