" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, December 2, 2010

ဆည္းဆာညိဳ အေမွာင္မိုက္လမ္းမွာ

မီးပမာလို ေလာင္ကၽြမ္း
ဆည္းဆာညိဳ အေမွာင္မိုက္လမ္းမွာ
စမ္းတဝါးဝါးနဲ႔ ေလွ်ာက္လမ္းခိုက္
ကံကိေလသာ မကုန္ခန္းးေလသမွ်
ဖိစီးလာေဝဒနာေတြက
ခိုလွဳံကာ ဝင္ေရာက္လာၾက
ေၾကာက္စရာ့ ဒီရုပ္ဒီခႏၶာ
ေအာ္…ဇရပ္ပ်က္ၾကီးပမာပါတကား။


ေထာက္ထားမညွာ ေဖာက္ၿပားကာ
ဖန္တီးလာေလသမွ် ကံကိေလသာ
အပုပ္ခႏၶာ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ၿဖာ
ေဝဒနာအဆိုးေတြၾကားက
ေဒသနာကိုၾကိဳးစား
ဘာဝနာအသိတရားနဲ႔ နိဳးၾကား
က်င့္တရားပြားမ်ားကာပင္
အပုပ္ခႏၶာ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ၿဖာ
ေနာက္တစ္ခါ ေရာက္မလာရေလေအာင္
စိတ္ေမာစရာ ဒီဇရပ္အိုၾကီးကုိ
တကယ့္အစစ္ အၿမိဳက္လမ္းဆီသို႔
ဆက္ခ်စ္အမိုက္ မသန္းရေလေအာင္
အိုကြယ္ ဖ်က္ပစ္လိုက္စမ္း။


မီးဆယ့္တစ္ၿဖာ ေလာင္ကၽြမ္းပါေသာ
မိမိရင္ထဲ အပူစြဲကို
မၿမဲအနိစၥ သခၤါရဟု
တရားရွဳ႕မွတ္ ပြားမ်ားလတ္ေသာ္
ကင္းၿပတ္ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္မွာပါတကား။
 

(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
November 26- 2010

No comments:

Post a Comment