" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, December 8, 2010

ကိေလသာၿမား မႏွဳတ္အားေသး

အဆိပ္လူးၿမား ပစ္ခြင္းၿငား၍
ႏံွ႔ၿပားခႏၶာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ္
ၿမန္စြာသုတ္သုတ္ ၿမားကိုထုတ္၍
မုဟုတ္အတြင္း အဆိပ္ၿပင္းကို
ခ်က္ခ်င္းထုတ္ကာ ဦးစြာမဆြ
လုပ္သင့္လွလည္း
သူကေတြေဝ ေနနိုင္ေပ၏။
ၿမားပစ္ေသာသူ အဘယ္လူနည္း။
သူ၏မ်ိဳးႏြယ္ ဘယ္အႏြယ္နည္း။
ယုတ္ၿမတ္အလတ္ အဘယ္ဇာတ္နည္း။
က်ားမၾကီးငယ္ ဘယ္အရြယ္နည္း။
ၿမိဳ႕ရြာေဒသ အဘယ္ကနည္း။
ရွည္တိုအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ ဘယ္ပုံပါနည္း။
ပစ္လာသည့္ၿမား ဘယ္လိုၿမားနည္း။
အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေၿမာက္ဝဲယာ
 ဘယ္ကလာသနည္း။
ၿမား၏ရြယ္စား ဘယ္သို႔မ်ားနည္း။
လုပ္သည့္ၿမားကား ဘာအသားနည္း။
ဒူးေလးဝါးကိုင္း သစ္သားကိုင္းႏွင့္
ပိုးသိုင္းခ်ည္ၾကိဳး သားေရၾကိဳးေလာ့။
သိခ်င္ရာရာ ေမးပုစၦာကို ဦးစြာေမးၿမန္း
ေထာက္စုံစမ္းကာ ေမ်ွာ္မွန္းအေၿဖ သိပါေလမွ
စူးဝင္ေသာအား ထိုသည့္ၿမားကို
သူကားခုမွ ႏဳွတ္ၾကပါတဲ့။
ထိုနည္းတူစြာ ဒီလူ႔ရြာဝယ္
 မိစၦာလြဲမွား အၾကံမွားေၾကာင့္
အမွားကိုအမွန္ အမွန္ကိုအမွား ဆုပ္ကုိင္ထား၍
အဟုတ္ထင္မွတ္ ရွဳပ္ခ်င္တတ္ၾက။
စူးကပ္ဝင္လာ ကိေလသာၿမား
ဆယ့္တစ္သြားကို ခုမ်ားေတာ့ထိ
စူး၏ရင္းတြင္း ဥာဏ္ၿဖင့္ထြင္း၍
ခ်က္ခ်င္းေတာ့ၿဖင့္
မႏွဳတ္နိဳင္ၾကေသးပါတကား။

(ေမ့သားလွ- ဇလဂၢ)
(05-09-2010)
(ၿမတ္ဗုဒၶ၏ စူဠမာလုက်သုတ္ကိုမွီးပါသည္။
No. 63 of MajjhimaNikaya)

No comments:

Post a Comment