" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, December 5, 2010

ပန္းခိုးသူႏွင့္ ပန္းပ်ိဳးသူ

ေနၿခည္ဖ်န္းစ ေလၿပည္သန္းခ
ေဝစည္ပန္းလွ သင္းသင္းၿမေမႊး
ပန္းဥယ်ာဥ္ေလးထဲမွာ
ေရေလာင္းေပါင္းသင္ ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္
တကုတ္ကုတ္နဲ႔ အလုပ္ရွဳပ္ေနတဲ့
ပန္းခ်စ္သူ ဥယ်ာဥ္မွဴး
ငုံရာကဖူး ဖူးရာကပြင့္ တပြင့္ၿပီးတပြင့္
သူ႔ပန္းမ်ားစြာ ပြင့္လာတာကို
လြန္စြာၾကည္နဴး ရႊင္ေပ်ာ္ၿမဴးစဥ္
တစ္မနက္ ရက္စက္လိုက္ေလဘိ
ကၽြန္ဳပ္ပ်ိဳးထား ပန္းခင္းမ်ားကို
ရမ္းကားလူဆိုး ရိုက္ခ်ိဳးေခ်ဖ်က္
အနိုင္ထက္လွ်င္ ပိုင္ထက္ေက်ာ္က်ဴး
ပန္းခူးေနဘိ။
ကိုယ့္က်ိဳးဆႏၵ ဝိသမေၾကာင့္
အက်ည္းတန္စြာ ဒဏ္ရာေၾကြပန္း
ဆင္ကာၿမန္းသည့္ ဆြတ္လွမ္းယူခ်ိဳး
အို…ပန္းသူခိုး…
အသင္ခိုးလည္း ပန္းမ်ိဳးေတြဟာ
ငါ့မွာ ေၿမာက္မ်ားစြာပင္
တပင္တည္း တပြင့္တည္းမဟုတ္
ေဟာဒီမွာ…ပန္းတစ္အုပ္ ပန္းတစ္ဆုပ္နဲ႔
ကဲကဲလွဳပ္လွဳပ္ ကၽြန္ုပ္ထပ္ပ်ိဳး
 အသစ္ပင္တိုး တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး မရိုးေစရဘူး။
အားသစ္ၿပင္ပ်ိဳး အလွမ်ိဳးမ်ားစြာ
ၿမရြက္ညွာမွာ မာလာပြင့္ပန္း စြင့္စြင့္လန္းၿမဲ
တြဲတြဲဆုပ္ဆုပ္ ကဲကဲလွဳပ္လွဳပ္
ပန္းတစ္ဆုပ္ ပန္းတစ္ၿမဳံ ပန္းတစ္အုံ
အလွေသြးစုံ အေရာင္ေသြးစုံ ပန္းလိပ္ၿပာစံု
အားမာန္ဟုန္ၿပင္း ငါ့ေရာင္စံုပန္းခင္းၾကီးဟာ
ဝင့္ၾကြားဂုဏ္ၿမင့္ ထင္ရွားစံုတင့္
ငြားငြားစြင့္စြင့္ ၾကြားၾကြားဝင့္ဝင့္
မားမားလြင့္လြင့္ တင့္တင့္တယ္တယ္
ရွဳ႕ခ်င္စဖြယ္ အၿမဲလွပေဝဆာ ေနေစရမယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ) ၂၅-၁၀-၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment