" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, December 6, 2010

လြမ္းတမိေဆြး။

 
(၁) ၿမဴခိုးရယ္ေမွာင္
လြမ္းစိတ္ေနွာင္ ရင္ထဲမွာၿဖင့္
ဝင္စြဲလို႔ေလး။
(၂) တေၿမသူ သက္ထား
ေပၚလာၿငားရယ္ႏွင့္
ေမွ်ာ္အားႏွင့္ေငး။
(၃) ေမကညာ
ေမာင့္သဲညွာ ေဖြရွာထားရယ္ႏွင့္
ၾကင္နာအား ပိုလို႔ေလး။
(၄) အစဥ္ေမ်ွာ္ေယာင္
ပ်ိဳတို႔ေမာင္ ေလာကီသားေပမို႔
သေဘာၿဖဴ ခ်စ္ေဖာ္ကၽြမ္းကိုၿဖင့္
လြမ္းတမိေဆြး။

(ေမ့သားလွ (ဇလဂၢ)
1-10-2010)

No comments:

Post a Comment