" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, December 6, 2010

ေကာင္းတာမွန္က လုပ္ေဆာင္ၾက

ေကာင္းတာမွန္က လုပ္ေဆာင္စြရွင့္
လံု႔လပညာ က်င့္သိကၡာစံု ကိုယ္ရံုၿမဲၿမံ
စိတ္ေကာင္းၾကံလွ်က္ ႏွတ္သံခ်ိဳတတ္
သူေတာ္ၿမတ္တို႔ သတ္မွတ္သည့္တိုင္း
စိတ္ဝယ္ပိုင္းေလာ့။
ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ လုပ္သင့္ရာကို
ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ လူတို႔ေဘာင္ဝယ္
ဂုဏ္ေရာင္ေတာက္ၾကြား ဥာဏ္ရည္မ်ား၍
ၿပတ္သားတည့္မတ္ ၿမတ္စိတ္ဓာတ္ၿဖင့္
ပိုင္းၿဖတ္ရဲရဲ အားကုန္ႏႊဲေသာ္…
ေအာင္ပြဲအၿဖာၿဖာ ရရွိလာလိမ့္။
သည္အက်ိဳးတြက္ အၿမတ္ထြက္လိမ့္။
အခြင့္အခါ ၾကံဳလာေပလိမ့္။
ခ်မ္းသာၿခင္းတြက္ ခရီးဆက္လိမ့္။
ပိုင္ဆိုင္စြမ္းအား တိုးပြားေပလိမ့္။
မ်က္ၿမင္အက်ိဳး ေရွ႕ဆက္တိုးလိမ့္။

ေမ့သားလွ (ဇလဂၢ)
 21-09-2010)
(ေမြးေန႔အမွတ္တရ)

No comments:

Post a Comment