" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, December 6, 2010

ဆရာဒကာ ႏွစ္ၿဖာပါမွ

(၁) ၾကယ္ညီလာသဘင္ ခင္းတဲ့ည
လမင္းသာမွ လွေပလိမ့္။

(၂) ပန္းၿမိဳင္လယ္က-ေတာ
စႏၵကူးေပါမွ
ပင့္သက္ရွိဳက္ေထြး ပို၍ေမႊးလိမ့္။

(၃) ပန္းဆက္ေစရာ နန္းထက္ရေဝဟာ
ပန္းသေၿပပါမွ လန္းေစပါလိမ့္။

(၄) ဘိုးဘြားအေမြ ဒို႔တိုင္းၿပည္ဟာ
မ်ိဳးဇာတိဂုဏ္ ကိုးစားယံုမွ
စြမ္းအင္ၿပည့္ေမာက္ ဂုဏ္ေရာင္ေတာက္လိမ့္။

(၅) ရွင္ေစာၿမတ္စြာ သာသနာ
ဆရာဒကာ ႏွစ္ၿဖာပါမွ
သာယာၿဖိဳးေမာက္ လြန္ထြန္းေတာက္လိမ့္။

ေမ့သားလွ (ဇလဂၢ)
 27-09-2010)

No comments:

Post a Comment