" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, December 8, 2010

စတုရူပ အေသာက၏သာသနာ႔အားမန္..

ဆင္မင္းနွင့္ႏြား၊
ျမင္းကားတစ္ျဖာ၊
ေကသရာဇာျခေသၤ႔မင္း
 ပုံေဆာင္သြင္းၾက။
လွပသြင္မူ
 စတုရူပ အေသာက၏၊
ယဥ္ေက်းမွဳ႕အေမြ မေသြပီျပင္
ေရွးအစဥ္ဆက္ မပ်က္လက္ရာ
ထုဆစ္လာၾက။
စတုရူပါ ဟန္လက္ရာက္ုိ
စာဆုိရင္ထဲ ထင္ဟပ္စြဲေသာ္
သာသနအတြက္ ေသြးအသက္တုိ႔
ျပဳန္းပ်က္ေျခာက္ေစ မေလ်ာ႔ေျခဟု
ဆင္မင္းမန္နွံဳး အားကုန္က်ဳန္းလ်က္
သာသနာ႔ရန္ က်ဴးေက်ာ္မခံ
ယင္းအားမန္ျဖင့္ ေက်ာက္ကန္နင္းသတ္
ေခ်မွဳန္းတတ္ေစ။
စိတ္ဓာတ္ျဖဴစင္ ႏြားအသြင္သိ႔ု
ခႏၱီနလုံး အစဥ္သုံးေစ။
ၿမင္းလိုလွ်င္ၿမန္ ျခေသၤ႔မန္သို႔
မေကြ႕မေရွာင္ သတၱိေၿပာင္ေစ။
ေလးေထြေသာအား စိတ္ဓာတ္မ်ားကို
ထင္စြာညႊန္ၿပ အေသာက၏
သာသနာၿပဳထုံး အစဥ္သုံးလ်ွက္
ရႊင္ၿပံဳးႀကည္သာ သာသနာကို
ဆထက္တစ္ပိုး တိုးသထက္တိုးေအာင္
ဆက္လက္ၿပဳနိုင္ႀကပါေစေသာဝ္။

မွတ္ခ်က္။ အေမရိကန္ English ဆရာမ Ms. Monica Harvey ကို
သင္တန္းၿပီး နွတ္ဆက္ပဲြတြင္ ဆင္ႏြားၿမင္း ျခေသၤ႔မင္းပုံပါ
အေသာကေက်ာက္တိုင္ေလးကို လက္ေဆာင္ေပးစဥ္ ပံုရိပ္လႊာကို
ေရးစပ္ပါသည္။

(ေမ့သားလွ (ဇလဂၢ)
၃၀-၇-၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment