" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, December 30, 2010

ေလာကသာရဆုံးမစာ

၁။ “အသက္ရွည္စြာ”၊ အနာမဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာင္းလွေစခ်င္၊ ပဲ့ၿပင္နိစၥ၊ ကြပ္ဆုံးမသား၊ မိဘဆရာ၊ စကားနာ၍၊ က်မ္းစာသိၿမင္၊ တတ္ေအာင္သင္ေလာ့၊ ေပၚလြင္မၿပဳ၊ ေကာင္းရာတုလ်က္၊ ေကာင္းမွဳၿမတ္နိဳး၊ ေကာင္းေအာင္ၾကိဳး၍၊ ။” ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း”။

၂။ “သက္ၾကီးမိဘ”၊ ဆရာစသား၊ စိုးရသခင္၊ ေက်းဇူးရွင္တို႔၊ ၿပစ္တင္ေမာင္းမဲ၊ ရိုက္ပုတ္ဆဲလည္း၊ ဝမ္းထဲယံု႔ယုံ႔၊ ယုန္လွင္ၾကံဳ႕သို႔၊ ႏွဳတ္တုံ႔မဝံ့၊ ေစာင္းမာန္ညံ့၍၊ ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသ၊ သည္းခံေထြၿဖင့္၊ ။ “ ေကာင္းေတႏွလုံးရွည္ေစမင္း”။

၃။ “ကိုယ္ႏွဳတ္ႏွလုံး”၊ ေစာင့္သံုးၿမဲစြာ၊ သတၱဝါကို၊ ေမတၱာသက္ေပ၊ လွဴဖို႔ေဝ၍၊ စိတ္ေစၾကည္သန္၊ သေဘာမွန္သား၊ ပစၥဳပၸန္သံသရာ၊ ခ်မ္းသာစီးပြား၊ ႏွစ္ပါးၿမင္တတ္၊ သူေတာ္ၿမတ္ကို၊ မၿပတ္ခ်စ္ခင္၊ မိတ္ကၽြမ္းဝင္၍။ ။ “ၿမဲပင္စင္းလ်င္း ေပါင္းယွဥ္မင္း”။

၄။ “ပညာမ်က္စိ”၊ ၿမင္မရွိ၍၊ မသိတရား၊ အယူမွားလ်က္၊ စီးပြားမေၿမာ္၊ က်ိဳးမေပၚသား၊ သူေတာ္မဟုတ္၊ ယုတ္သည့္စရိုက္၊ လူသူမိုက္ကို၊ မၾကိဳက္မခ်စ္၊ ရန္သူစစ္သို႔၊ မႏွစ္သက္ဘဲ၊ ေဝးစြာရွဲ၍၊ ။ “ေရွာင္လြဲဖဲၾကဥ္နိုင္ေစမင္း”။

၅။ “ပါဏာတိပါတ္” ၊ မသတ္သူ႔သက္၊ ခိုးဝွက္မမူ၊ မယူေသစာ၊ အိမ္ရာမမွား၊ မုသားမဆို၊ ကုိယ္ကိုႏွိမ့္ခ်၊ ေစာင့္သီလႏွင့္၊ ဒါနလွဴဝတ္၊ ရက္မခၽြတ္လွ်င္၊ မၿပတ္ေဆာက္တည္၊ ဆုၾကီးရည္၍၊ မၾကည္ခိုက္ရန္၊ သူက်ဴးလြန္လည္း၊ ။ “မ်က္မာန္မၿပင္း ေကာင္းေစမင္း”။

၆။ “မိခင္ဖခင္”၊ ေက်းဇူးရွင္ကို၊ ခ်စ္ခင္ၿမတ္နိုး၊ ဂူပုထိုးသို႔၊ ရွိခိုးဦးတင္၊ ၾကည္လင္ၿမတ္ေလး၊ သိမ္းၿမန္းေၿမြး၍၊ လုပ္ေကၽြးခယ၊ ရိုတုပ္ကြလ်က္၊ ၾကီးထသက္အို၊ မ်ိဳးေဆြကိုလည္း၊ ၾကည္ညိုညြတ္တိမ္း၊ ပိုက္ထုပ္သိမ္း၍၊ ။”ခပ္သိမ္းမယြင္းၿငိမ္းေစမင္း”။

၇။ “ထုံးတီးနည္းနာ”၊ အၿဖာၿဖာ၌၊ ပညာရွာမွီး၊ မၾကီးသက္ရြယ္၊ အငယ္ေသာ္က၊ ၾကိဳးလံု႔လ၍၊ ႏွိမ့္ခ်ပုဆစ္၊ ဆရာစစ္၌၊ ေၾကာက္ခ်စ္ရိုေသ၊ လုပ္ေကၽြးေထြၿဖင့္၊ စာေပတတ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းလွ်င္၊ ၿခိမ္းေမာင္းသည္းခံ၊ ဆရာထံ၌၊ သင္အံက်က္ေလ့၊ တစ္ေန႔တစ္ပါး၊ မွတ္သားေလေလ၊ ဝမ္းထဲေခြ၍၊ အေထြအထူး၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို၊ ။”ဆည္းပူးသိၿမင္ ၾကြယ္ေစမင္း”။

၈။ “ေဘးဘိုးစဥ္ဆက္”၊ မပ်က္သုံးစြဲ၊ က်င့္ၿမဲေလ့လ၊ စာရိတၱၿဖင့္၊ မိဘအလိုက္၊ စရိုက္က်င့္ရိုး၊ အမ်ိဳးႏြယ္လ်ဥ္၊ ေစာင့္စည္းၾကင္၍၊ အယွဥ္အေပါင္း၊ သူေကာင္းသက္ၾကီး၊ ထုံးနည္းတီးကို၊ မၿငီးမေငြ႕၊ မွတ္က်က္ေလ့၍၊ ေခ်ာေသြ႔စကား၊ စပ္ၾကားသူပ်က္၊ ကုန္းတိုက္ဖ်က္လည္း၊ ။”ရက္ရက္မယံုလြယ္ေစမင္း”။။

၉။ “လံု႔လပညာ”၊ လိမၼာတတ္ကုံ၊ ဆင္စြယ္စုံသို႔၊ ကိုယ္ရုံၿမဲၿမံ၊ စိတ္ေကာင္းသံလ်က္၊ လုပ္ၾကံေသသပ္၊ ေယာက်ၤားၿမတ္တို႔၊ မွတ္သည့္အတိုင္း၊ ၿပည့္လွိဳင္းခ်မ္းသာ၊ စီးပြားလာ၏။ ပညာခ်ိဳ႕တဲ့၊ လံု႔လမဲ့ဟု၊ ကဲ့ရဲ႕သၿဂိဳဟ္၊ လူမ်ားဆိုလည္း၊ ကိုယ္ကိုမခ်စ္၊ အက်င့္ညစ္သား၊ အၿပစ္ဖြဲ႔သို႔၊ လူသြမ္းတို႔ကား၊ မည္သို႔မသိ၊ ပ်င္းရိရိလ်င္၊ ရွိသည္ေကာင္းဖို႔၊ ၾကမၼာပို႔က၊ ငါတို႔ေနရာ၊ စီးပြားလာဟု၊ ၾကမၼာကိုခ်ည္း၊ မွတ္ထင္ရည္းရွင့္၊ က်င့္နည္းသြမ္းဆုံး၊ သူပ်က္ထုံးကို၊ ။ “ႏွလုံးမၿငိတြယ္ေစမင္း”။။

၁၀။ “ေစ့ေၿမ့သိပ္သည္း”၊ ေရြ႕ေရြ႕ဆည္းေသာ္၊ စရည္းအိုးခြက္၊ ၾကီးစြာလ်က္တည့္၊ တံစက္က်မ်ား၊ ၿပည့္ေသာလားသို႕၊ ပ်ား၏နည္းထံုး၊ က်င့္မွတ္သံုး၍၊ ၿခပုန္းေတာင္ပို႔၊ ဖို႔သည့္ၿခင္းရာ၊ လူလိမၼာတို႔၊ ဥစၥာဆည္းေထြ၊ တတ္လွေစေလာ့၊ ၾကြက္ေသတစ္ခု၊ အရင္းၿပဳ၍၊ ၾကြယ္မွဳတတ္ဆုံး၊ ေသေဌးထုံးကို၊ ႏွလုံးမူလ်က္၊ ၾကံစည္နက္၍၊ ။ “သူ႕ထက္လြန္ကဲၾကြယ္ေစမင္း”။


ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္

(ၿမန္မာ-၈၁၀-၈၇၅)။

No comments:

Post a Comment