" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, December 6, 2010

ေၿဖးေၿဖးမွန္မွန္

(၁) ေရေပါက္ေရဗြက္ ၾကိမ္ၾကိမ္သက္က
 အိုင္ဗြက္ေခ်ာင္းကန္ ေရၿပည့္လွ်ံသို႔
(၂) တူဓားလက္နက္ ၾကိမ္ၾကိမ္ႏွက္က
ကြဲအက္ေတာက္ၾကီး ၿပိဳပ်က္စီးသို႔
(၃) တစ္လွမ္းႏွစ္လွမ္း ၾကိမ္ၾကိမ္လွမ္းက
ရည္မွန္းတိုင္းေၿမာက္ ပန္းတိုင္ေရာက္သို႔
(၄) ပ်ား၏နည္းထံုး က်င့္မွတ္သံုး၍
ၿခပုံးေတာင္ပို႔ ဖို႔သည့္ၿခင္းရာ စြဲမွတ္ရာသို႔
(၄) ၾကြက္ေသတစ္ခု အရင္းၿပဳ၍
ၾကြယ္မွဳတတ္ဆုံး သူေဌးထုံးသို႔
(၅) က်င့္သုံးတတ္စြာ ၿမတ္ပညာလည္း
ခ်ိန္ခါမေရြး ရက္မေရြးဘဲ
ေၿဖးေၿဖးမွန္မွန္ သင္-က်က္-အံ-ေသာ္
ဧကန္မုခ် တတ္ေၿမာက္ရလိမ့္။

ေမ့သားလွ (ဇလဂၢ)
27-09-2010)

No comments:

Post a Comment