" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, December 2, 2010

ခ်စ္စရာ့ ၿမန္မာ့ဓေလ့ ေရခ်မ္းစဥ္...

ဖြဖြကၽြန္ုဳပ္ ညြန္းဆိုထုတ္၍
တစ္ပုဒ္ကဗ်ာ ေရးဖြဲ႔ပါေသာ္
ေရအရွာခက္ ေႏြအခါရက္တြင္
စိတ္လက္ေထြပန္း ႏြမ္းလ်စြမ္းအင္
ေရႊရင္လွပ္လွပ္ တဖတ္ဖတ္ေမာ
ထိုေသာကာလ သမယတြင္
ၿမစ္ေခ်ာင္းကန္သာ ေရဇလာႏွင့္
ရက္ဆက္မၿပင္း လက္ယက္တြင္းက
သင္းသင္းၾကည္ေအး ေရေလးတစ္ေပါက္
ေသာက္ပါေစေၾကာင္း ႏွစ္ေထာင္းဖြယ္ရာ
ေစတနာႏွင့္ ေဝၿဖာထပ္ထပ္ သဒၶါဓာတ္ေၾကာင့္
လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္ေအာက္ႏွင့္
ေက်ာင္းေထာက္ဇရပ္ ေဘးတြင္ကပ္လ်က္
ေရငတ္သူေတြ ေရဆာေၿပေအာင္
မေသြဒါန ၿပဳလုပ္ၾကသည့္
ၿမန္မာ့ဓေလ့ေရခ်မ္းစဥ္
ေရစင္ေအးၿမ ေဘးမခ
ခ်စ္စရာ့ဓေလ့ ဒို႔မေမ့။
ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ ေစတနာႏွင့္
ခ်မ္းေၿမ႔သဒၶါ စမ္းေရသာ၌
ဓာတုပိုးမႊား အဆိပ္မ်ားႏွင့္
ဆိုးဝါးဓာတ္ေငြ႕ ရွာမေတြ႔နိုင္။


အသၿပာေငြေၾကး သင္လာေပးလည္း
အေရးမထား စိတ္မဝင္စားဘူး။


အလွေမတၱာ ေစတနာႏွင့္
သဒၶါေဝၿဖာ ၿမန္မာ့ရြာတိုင္း
ရက္ကြက္တိုင္းတြင္ ေတြ႕ကာၿမင္ရ
ခ်စ္စရာ့ ၿမန္မာ့ဓေလ့ ေရခ်မ္းစဥ္
ဤကမၻာတြင္ သင္ဘယ္မွာပင္
ေဖြရွာေတြ႔ၿမင္ ၾကံဳဖူး ၿမင္ဖူးပါသနည္း။


(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

12, November 2010

No comments:

Post a Comment