" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, December 3, 2010

Notification

WEEKLY SEMINAR
*************
4th Dec, 2010 at 10:30 AM
Tipic: The Theravada Tradition on the Proof of Identity
By
Venerable A Shin Sutacaralankara
Research Scholar
*****
Department of Buddhist Studies
Nalanda (Deemed) Univesity
Nalanda-803111, Bihar, INDIA

No comments:

Post a Comment