" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, December 5, 2010

*ေဖာင္းလိုက္ပိန္လိုက္ ဤဝမ္းဗိုက္လို*

*ေဖာင္းလိုက္ပိန္လိုက္ ဤဝမ္းဗိုက္လို*

လာဘ-အလာဘ, ယသ-အယသ,
နိႏၵံ-ပသံသာ သုခံ-ဒုကၡံ, ေလာကဓံဟု
ေခၚၾကေလရိုး ဤရွစ္မ်ိဳးၿဖင့္
မစြန္းမၿငိ ကင္းလြတ္သည့္သူ မရွိမူတည့္။
မေကာင္းၾကံဳလ်ွင္ အားအင္ခ်ိနဲ႔
ေကာင္းခ်ည္းၾကံဳလွ်င္ ဘဝင္ေလဟပ္ မေနတတ္ေအာင္
တိုင္းထက္အလြန္ ေၿမာက္ခ်င္လြန္းၾက။
ေဩာ္….ေဖာင္းလိုက္ပိန္လိုက္ ဤဝမ္းဗိုက္လို
ေကာင္းလိုက္-ဆိုးလိုက္ ေထြးပိုက္ၾကရဦးမွာပါတကား။
(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ) ၁၅-၁၀-၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment