" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, December 9, 2010

ပုထုဇဥ္

ပုထုဇဥ္ကား ဆံုလည္ႏြားသို႔
ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ္၌
 သာယာစုံမက္ ရုံးမထြက္ဘဲ
ဆက္လက္ကူးၿမဲ သံသာဝဲတြ
င္ နစ္ဆဲေပၚတံု ကာမဂုဏ္မွာ(ေလာကီဘံုမွာ)
 စုၿပံဳတိုးေဝွ႔ ငါေပ်ာ္ေမြ႔ခဲ့ (လြန္ေပ်ာ္ေမြ႔ခဲ႔)။
ေလာကလူ႔ရြာ ဒီကမၻာဝယ္
 ေဖႊရွာအလုပ္ ဥာဏ္ၿဖာထုတ္၍
အရွုဳပ္ကိေလ ၁၁ေထြမီး
အၿပီးအပိုင္
ငါေလ ၿငိမ္းမသတ္နိုင္ေသး။
ကာမဂုဏ္ဒဏ္ အဖ်က္ရန္ေၾကာင့္
ရမၼက္ေတြေဝ စိတ္ရိုင္းေတြကုိ (စိတ္ေတေလကို)
 ထူးေထြပိုင္းၿဖတ္ ဥာဏ္ၿဖင့္သတ္ဖို႔
မၿပတ္သတိ အၿမဲရွိစို႔။
ခြဲၿခားၿမင္သိ စိတ္ေကာင္းရွိစို႔။


(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
(၁၂-၁၀-၂၀၀၉)။

No comments:

Post a Comment